Dynamické náhľadové obrázky sú doplnok, ktorý umožňuje zobraziť náhľadové obrázky produktu, ktorý zákazníka zaujíma.

Chcem to

Počítač

Pri prezeraní produktov je na stránke výpisu menený náhľadový obrázok tovaru, na ktorom sa aktuálne nachádza kurzor myši.

Telefón

Mobilné zobrazenie umožní prostredníctvom jednoduchých gest zákazníkovi prezerať obrázky produktu už v zozname tovaru.

Nastavenie

Je možné nastaviť časový interval pre zmenu obrázka, či sa má automatické prezeranie po zobrazení všetkých zastaviť a vrátiť pôvodné pri opustení oblasti kurzorom.