Használati feltételek

Definíciók

 • Az alapfogalmak meghatározása

Kiegészítő - megoldás a Shoptet külső szolgáltatásokkal való összekapcsolására

Termékoldal – a Kiegészítő weboldala - https://doplnky.shoptet.cz/dynamicke-nahledove-obrazky/

Shoptet - Shoptet, a.s., székhely: Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, Cégjegyzékszám: 28935675, bejegyezve a prágai városi bíróságon B 25395 iktatószám alatt

Bevezető rendelkezések

 • A jelen Általános Szerződési Feltételek alapján a Szolgáltató a Kiegészítőt és az ahhoz kapcsolódó valamennyi szolgáltatást a Felhasználó rendelkezésére bocsátja használatra.
 • A Szolgáltató a saját számlájára és felelősségére biztosítja a bővítményt a Felhasználó számára. A Shoptet nem a Kiegészítő szolgáltatója, és nem felelős a Kiegészítőért vagy annak tartalmáért.
 • A Felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Shoptet nem köteles semmilyen támogatási vagy karbantartási szolgáltatást nyújtani a kiegészítővel kapcsolatban, és nem felelős a Felhasználó vagy bármely harmadik fél által a Szolgáltatóval és/vagy a Szolgáltató által üzemeltetett kiegészítővel kapcsolatban felmerülő, akár a hibákért, károkért vagy jogi előírások megsértéséből, különösen a személyes adatok kezelése vagy egyéb jogok területén felmerülő követelések rendezéséért.

Licencszerződés

 • A Szolgáltató ezennel nem kizárólagos licencet (engedélyt) ad a felhasználónak a bővítmény használatára.

Működési paraméterek

 • A Szolgáltató vállalja, hogy a Kiegészítőt úgy biztosítja, hogy az minden naptári hónapban az idő legalább 99%-ában elérhető legyen az interneten keresztül.
 • Egy Kiegészítő akkor tekinthető elérhetőnek, ha megfelelően, azaz minden nehézség, meghibásodás vagy hiba nélkül használható a Termékoldalon megadott célra. A következő bekezdés szerinti szabványos szünetek és leállások időtartama nem számít bele a rendelkezésre állás mértékének megállapításakor figyelembe vett teljes időtartamba.
 • A Szolgáltató jogosult a Kiegészítő leállását 22:00 és 02:00 között végrehajtani. Ezek az üzemszünetek havonta legfeljebb 20 órán át tarthatnak. A Szolgáltató köteles a Felhasználót minden tervezett üzemszünetről legalább 1 nappal korábban tájékoztatni.

Támogatás és Karbantartás

 • A Szolgáltató vállalja, hogy telefonos és e-mailes technikai támogatást nyújt a Felhasználónak. Az elérhetőségek a Kiegészítő termékoldalon találhatók
 • A Szolgáltató a Felhasználó által küldött bármely kérdésre a kérdés beérkezésétől számított 24 órán belül válaszol azon a kommunikációs csatornán keresztül, amelyen keresztül a kérdés érkezett.
 • A Szolgáltató vállalja továbbá, hogy biztosítja a Kiegészítő rendszeres karbantartását és frissítését, a Kiegészítő működéséhez szükséges mértékben, valamint a Kiegészítő hibáinak feltárására irányuló tevékenységek elvégzését. A Szolgáltató vállalja, hogy a feltárt hibákat a súlyosságuknak megfelelő határidőn belül elhárítja.

Felelősség

 • A Kiegészítőben található hibákért kizárólag a Szolgáltatót terheli minden felelősség.
 • A Szolgáltató felel továbbá minden olyan kárért vagy egyéb sérelemért, amely a Kiegészítő Felhasználónak történő szolgáltatásából vagy a Szolgáltató és a Felhasználó között a Kiegészítővel kapcsolatban kötött szerződésből eredő kötelezettségeinek megszegéséből ered.
 • A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Shoptet nem vállal felelősséget a bővítmény jogi vagy ténybeli hibáiért, valamint a Szolgáltatónak a Szerződésben vagy a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt kötelezettségeinek megszegéséből eredő károkért vagy egyéb károkért. A Shoptet nem vállal felelősséget a bővítmény rendelkezésre állásának szintjéért, jelenlegi vagy jövőbeli kompatibilitásáért, sem a bővítmény funkcióinak leírása és a bővítmény tényleges funkciói közötti megfelelésért.
 • A Szolgáltató a hibás teljesítésből eredő jogok gyakorlása céljából a következő elérhetőségeket adja meg: info@slabihoud.cz

Személyes adatok védelme

 • Az alapfogalmak meghatározása

A szolgáltatás csak a szolgáltatás használatához szükséges személyes adatokat tárolja az eshopról és a megadott kapcsolattartó személyről.